Privacybeleid

Plastic Pallet Plaza ingeschreven onder KvKnr: 62559060. Plastic Pallet Plaza respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dat kader heeft Plastic Pallet Plaza passende maatregelen genomen om het bezoek aan de website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Plastic Pallet Plaza verwerkt persoonsgegevens van degenen die de website bezoeken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen alle informatie ofwel direct over iemand gaan, ofwel naar deze persoon te herleiden zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naam en adres, maar bijvoorbeeld ook om IP-adres.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u een bezoek aan onze website brengt en/of deze gegevens aan ons heeft verstrekt. U verstrekt bijvoorbeeld gegevens in de volgende gevallen:

 • bij het invullen van ons contactformulier;
 • bij het aanvragen van een offerte;
 • bij het plaatsen van een bestelling;
 • bij het verstrekken van uw visitekaartje;
 • wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief.

Welke gegevens worden door Plastic Pallet Plaza waarvoor verwerkt?

Voor- achternaam en geslacht

Om u via de ordering op de website of webshop maar ook in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw order te kunnen registreren.

(Post) adres & woonplaats

Uiteraard is het belangrijk dat wij weten waar uw bestelling afgeleverd moet worden en op welk adres de factuur geboekt kan worden.

Telefoonnummer

Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen over uw order. Wij bellen nog even als er vragen zijn of als dat nodig is voor bijvoorbeeld een garantieafwikkeling.

E-mail adres

U krijgt een e-mail over uw bestelling, verzending en factuur. Nieuwsbrieven ontvangt u ook per e-mail. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan hoeft u zich daar niet voor aan te meldden en kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

Betaalgegevens

Om uw boeking te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u met iDeal of overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw order te kunnen koppelen. Verder gebruiken wij uw bankrekeningnummer alleen wanneer u geld van ons terugkrijgt. Wanneer u met creditcard betaalt, sturen wij uw creditcardgegevens vanuit onze beveiligde omgeving recht- streeks naar onze credit card partner. Zij voeren onze creditcardbetalingen uit. Hierbij krijgen we uw creditcard- gegevens niet te zien. Onze partner vertelt ons alleen of uw betaling is gelukt.

Overige persoonsgegevens (zoals IP Adres)

 • informatie betreffende uw aangegeven voorkeur voor het ontvangt van nieuwsbrieven;
 • informatie betreffende de (netwerk)apparatuur waarmee u de website bezoekt, zoals de locatie en het IP-adres;
 • overige gegevens in het kader van uw bezoek aan de website, zoals de duur van het bezoek en klikgedrag.

Deze verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins).

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Plastic Pallet Plaza verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te verlenen en optimaliseren, waaronder service en advies;
 • Om uw rechten te kunnen beoordelen, waaronder het retourrecht en garantierecht;
 • Om u te informeren;
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven en u op de hoogte te houden van onze acties indien u zich daarvoor heeft ingeschreven;
 • Analyseren van interesses en behoeften;
 • Optimaliseren van marketing;
 • Optimaliseren van de werking van de website;
 • Voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit enige wettelijke plicht.

De gegevens worden op één of meer van onderstaande grondslagen verwerkt

 • Uitvoering van een overeenkomst, indien u bijvoorbeeld een bestelling plaatst in onze webshop;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Door u verkregen toestemming.

Bewaartermijnen

We bewaren en gebruiken gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data of maken deze data onherkenbaar. Dit omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling. Hiernaast zijn de achterliggende systemen soms zo complex dat je data niet zomaar kan verwijderen. We overschrijven dan alle persoonsgegevens met een standaard tekst om deze alsnog anoniem te maken.

Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem zoals hierboven genoemd.

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we deze weer alleen anoniem.

Indien u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook na afmelden bewaren we deze afmelding. Na die periode gebruiken we de gegevens alleen anoniem.

Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt tevens via een beveiligde ver- binding.

Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

Uw rechten

U heeft het recht om Plastic Pallet Plaza om inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die zijn verwerkt. Dit verzoek zal worden toegewezen zolang rechten van derden zich hiertegen niet verzetten.

U heeft het recht om Plastic Pallet Plaza te verzoeken uw gegevens te corrigeren of aan te vullen, in geval de uw gegevens zoals bij ons bekend onvolledig of onjuist zijn.

U heeft het recht om Plastic Pallet Plaza te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Slechts in geval sprake is van een gegrond verzoek zal Plastic Pallet Plaza hiertoe overgaan. In geval Plastic Pallet Plaza wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren, zal zij aan een dergelijk verzoek niet tegemoet komen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit verzoek zal worden gehonoreerd in geval u uw belang hiertoe op goede gronden kan aantonen en geen sprake is van een wettelijke plicht die zich hiertegen verzet.

U heeft het recht op dataportabiliteit. Op uw verzoek zullen de door Plastic Pallet Plaza digitaal verwerkte gegevens aan een derde partij worden overgedragen.

Voor zover de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u ten allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Plastic Pallet Plaza zal de verwerking van de gegevens gebaseerd op uw toestemming dan staken, voor zover er geen wettelijke plicht is die zich hiertegen verzet.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen gegevens met derden

Uw gegevens worden aan de volgende derden verstrekt:

Plastic Pallet Plaza kan uw persoonsgegevens delen met derden in overeenstemming met dit privacy statement en voor zover dat op basis van de wet- en regelgeving vereist is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende derden:

Bezorgdiensten

Enkel om er voor te zorgen dat u de bestelling kunt ontvangen of retourneren.

Fabrikanten

Bij directe verzending vanuit de fabrikant of speciale garantievoorwaarden.

Leveranciers

Bij directe verzending vanuit de leverancier of speciale garantievoorwaarden.

Betaalpartners

Omdat u via deze betaalpartner, en betaalmiddel de betaling aan ons doet.

IT-dienstverleners

Bij bijvoorbeeld technische mankementen op de site of beveiliging controles.

Overheidsinstanties

De belastingdienst of elke andere instantie waar wij wettelijk verplicht zijn om gegevens mee te delen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Plastic Pallet Plaza is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door genoemde derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Plastic Pallet Plaza, sluit Plastic Pallet Plaza met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Wij verkopen gegevens nooit aan derden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. Cookies worden in uw browser opgeslagen en voeren functies uit zoals het herkennen van uw voorkeuren bij uw volgende bezoek.

Functionele cookies

Functionele cookies moeten te allen tijde worden ingeschakeld, zodat we uw voorkeuren voor cookie- instellingen kunnen opslaan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Statistische cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager om anonieme informatie te verzamelen, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de meest populaire pagina’s. Er worden met statistische cookies geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Statistische cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Marketingcookies

Onze website maakt geen gebruik van marketingcookies.

Heeft u belang bij het plaatsen van cookies?

We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze websites. Gebruikt u social media, zoals een Facebook of Twitter profiel, dan zorgen cookies ervoor dat u eenvoudig uw interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen.

Kunt u cookies verwijderen?

U kunt altijd de cookies op uw apparaat verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

Wilt u adverteerders niet toestaan om uw gedrag te analyseren dan kunt u dat aangeven op de website van Your Online Choices.

Mailings

In geval u op onze website heeft aangegeven dat u van ons een nieuwsbrief wenst te ontvangen of in de algemene mailing te worden opgenomen, kunt u zich hier op elk moment weer voor afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief. Wij versturen maximaal een keer per maand een nieuwsbrief.

Contact

In geval u vragen of klachten heeft over bovenstaande informatie, kunt u contact met ons opnemen via info@plasticpalletplaza.com. Plastic Pallet Plaza behoudt zich het recht voor het Privacy Statement te wijzigen. De meest recente versie zal altijd te raadplegen zijn via onze website.